Gitaresk Playlist
Rock'un en baba menüsü

15 Ocak 2002
21:00-22:00

AÇIK RADYO "KAPALI" 

AÇIK RADYO BASIN BÜLTENİ
 
‘BUKOWSKI DAVASI’ SİL BAŞTAN
 
Açık Radyo’nun yayınının, 15 gün süreyle durması ihtimali belirdi.
 
Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun, Açık Radyo’ya 1,5 yıl önce verdiği yayın durdurma cezasıyla ilgili olarak İdare Mahkemesi’nin vermiş olduğu iptal kararı, Danıştay tarafından bozuldu.
Karar, RTÜK’ün vermiş olduğu cezayı uygulamasının yolunu açıyor.
 
Açık Radyo’nun, Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu Başkanlığı’na yaptığı itiraz başvurusu Pazartesi akşamına kadar sonuçlanmazsa radyo bu tarihten itibaren 15 gün süreyle susacak.
 
RTÜK, ünlü yazar Charles Bukowski’nin ‘Kasabanın En Güzel Kızı’ isimli öyküsünün Açık Radyo’da yayınlanmasının ardından, “genel ahlâk, toplum huzuru ve Türk aile yapısı”na aykırılık gerekçesiyle, Eylül 2000’de 15 günlük bir kapatma cezası vermişti.
 
Açık Radyo, ‘Bukowski davası’yla ilgili olarak, Eylül 2000’de RTÜK’ün verdiği 15 günlük yayın durdurma kararına ilişkin dava açmış ve yürütmeyi durdurma talebi haklı bulunmuştu. Daha sonra, Ankara 9. İdare Mahkemesi, Bilirkişi Raporu’na dayanarak Haziran 2001’de RTÜK’ün idari işleminin iptal edilmesine de karar verdi. Böylelikle, Açık Radyo davayı kazanmış oldu.
 
Ankara Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Nevzat Toroslu, Prof. Dr. Bülent Çaplı ve Yrd. Doç. Dr. Nilap Çabuk’tan oluşan Bilirkişi Heyeti, verdiği raporda, Bukowski’nin öyküsünün “toplum huzuru ve Türk aile yapısıyla herhangi bir ilişkisinin bulunmadığı”nı ve “öyküyü hiçbir anlamıyla genel ahlâka aykırı olarak nitelendirmenin mümkün olmadığı”nı belirtmişti.
 
RTÜK daha sonra Danıştay’a başvurarak İdare Mahkemesi’nin kararının yürütülmesinin durdurulmasını ve davanın yeniden görülmesini istedi. Danıştay, İdare Mahkemesi’nin kararı için yürütmeyi durdurma kararı verdi, ancak asıl iptal davasının yeniden görülmesine ilişkin bir karar açıklamadı. Açık Radyo, Danıştay’ın bu kararına karşı yürütmenin durdurulmasının durdurulması için Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’na başvurmuş bulunuyor.
 
Açık Radyo’nun 6 yılı aşan kesintisiz yayın hayatında her yaş, cinsiyet ve ülkeden 500 isim, 500 farklı programda, yaklaşık 54 bin saat, canlının ilgi alanına giren hemen her konuda yayın yaptı. Programcılar arasında, dikiz aynasından İstanbul sokaklarına bakan taksi şoförü de vardı. Brandenburg Konçertosu’nun ilahi uğultusuna kulak veren kulak-boğaz-burun profesörü de.
 
Çağdaş edebiyat ustalarından Bukowski’nin trajik bir hikayesinin okunması yüzünden bir radyonun kapanma cezası alması medyada da geniş yankı bulmuş, RTÜK Başkanı Nuri Kayış’ın ahlâka aykırı bulduğu bölümü televizyonda bizzat okuması da ‘skandal’ olarak değerlendirilmişti.
 
BASINDAN:
 
“Türkiye’nin en uygar, en çağdaş göstergelerinden biri olan Açık Radyo, RTÜK tarafından kapatıldı... Açık Radyo’nun önerdiği ahlâk, bizi uygar dünya ile entegre edecek bir ahlâk... Açık Radyo; hem doğulu, hem batılı olmayı hiç özenmeden, zorlanmadan kendiliğinden başarmış ender kurumlarımızdan biri... Açık Radyo’dan işittiğiniz her cümle, her sözcük, yerli yerindedir, sevimlidir, daha da önemlisi güvenilirdir.” Kenan Işık / Akşam
 
“Jean-Paul Sartre onun için Amerika’nın en iyi şairi demişti... RTÜK üyeleri edebiyat seçiciler kurulunda görev alsaydı edebiyatımız nice olurdu. Düşünmek bile istemiyorum.” Doğan Hızlan / Hürriyet
 
“Şair Başbakan’ın ülkesinde dünyanın en ünlü yazar ve şairleri tırpanlanıyor.” Yalçın Doğan / Milliyet
 
“Söyleyebileceğim ilk şey, bunun akıl almaz ilkelliklerimizin yeni bir örneği olması... İkinci şey de RTÜK’ün hem yasasını, hem de yasasını uygulayan kişilerin zihniyetini modern çağa, dilerseniz insan hakları çağına uydurmak için çok çalışmamız gerektiği.” Şahin Alpay / Milliyet
 
“Açık Radyo, ortaklık yapısı, yayın politikasıyla farklı bir radyodur... Hikayenin bütünü içinde yazarın anlatım biçiminde bunlar insanı rahatsız etmiyor. İki serserinin konuşmasında olağan olarak yer alan söylemler onlar.” Güngör Uras / Milliyet
 
“Medyada ilk kez bir başka kuruluşuna; Açık Radyo’ya gösterilen açık ve yaygın destek, sivil denetimin resmi denetimden farkını da ortaya koyuyor. Sivil denetimde yasaktan, cezadan önce ödül vardır.” Zeki Coşkun / Radikal Cumartesi
 
“Şimdi Açık Radyo kapatılıyor. İki haftalığına... RTÜK tarafından... Protesto ediyorum! Açık Radyo’nun kapalı radyo olmasına karşı çıkıyorum.
Açık Radyo... Açık toplum... Ve açık rejim... Bu yollarda bütün engellerin yakın gelecekte aşılacağına, sıkıntıların geçici olduğuna inanıyorum.” Hasan Cemal / Milliyet
 
“BBC’nin yasaklandığı, Açık Radyo’nun kapatıldığı ülkede kamu ve özel banka soygunları önlenemiyor ve dolayısıyla da enflasyonla mücadele anlamsız bir slogan haline geliyor.” Eser Karakaş / Finansal Forum
 
“Açık Radyo’nun kapatılma gerekçesi çok daha vahim... Neyin suç olduğunu bilememek, bizi otosansüre yöneltiyor. Şu an konuşurken bile bir tedirginlik duyuyorum.” Cem Aydın / NTV

 

ARŞİV

14. Yayın Dönemi
13. Yayın Dönemi
12. Yayın Dönemi

 

 

Gitaresk Ana Sayfa
Ana Sayfa

 

 

AÇIK RADYO 14. YAYIN DÖNEMİ

30/10/01 06/11/01 13/11/01 20/11/01 27/11/01 04/12/01 11/12/01 18/12/01
25/12/01  01/01/02 08/01/02 15/01/02            

 

 

 

 

 

AÇIK RADYO 13. YAYIN DÖNEMİ

01/05/01

08/05/01 15/05/01 22/05/01 29/05/01 05/06/01 12/06/01 19/06/01
26/06/01 03/07/01 10/07/01

17/07/01

24/07/01 31/07/31 07/08/01 14/08/01
21/08/01

28/08/01

04/09/01 11/09/01 18/09/01 25/09/01

02/10/01

09/10/01
16/10/01 

23/10/01

                     

 

 

 

 

AÇIK RADYO 12. YAYIN DÖNEMİ

31/10/00 07/11/00 14/11/00 21/11/00 28/11/00 05/12/00 12/12/00 19/12/00
26/12/00 02/01/01 09/01/01 16/01/01 23/01/01 30/01/01 06/02/01 13/02/01
20/02/01 2702/01 06/03/01 13/03/01 20/03/01 27/03/01 03/04/01 10/04/01
17/04/01 24/04/01